• Tijdens het sporten dragen we steeds sportkledij en indoorsportschoenen.
  • In de sporthal is het enkel toegestaan om naast de velden water te drinken. Eten en het gebruik van frisdrank zijn verboden in de zaal.
  • Spelers worden na de training voor de ouders afgehaald aan de ingang van de grote zaal.
  • Tijdens de training mag een speler de zaal enkel verlaten met toestemming van de trainer of jeugdverantwoordelijke.
  • De spelers dienen het clubmateriaal (shuttles, netten, palen, …) in goede staat te bewaren en te behandelen. Bij het begin en op het einde van de training helpen de spelers bij het opstellen en het opruimen van de zaal.
  • Ik zet plezierbeleving op de eerste plaats: meedoen is belangrijker dan winnen!
  • Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, geweld, agressie, valsspelen …).
  • Als ik getuige ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij de vertrouwenspersoon of API (aanspreekpunt integriteit) van de club. Ik kan ook altijd terecht bij het API van Badminton Vlaanderen.